Hvordan kan jeg ændre mine viderestillinger?


Du kan selv ændre indstillingerne for viderestilling ved hjælp af følgende viderestillingskoder.

Kode 21 - Viderestilling af alle opkald
Kode 61 - Mobiltelefonen besvares ikke
Kode 62 - Mobiltelefonen er slukket eller uden for dækning
Kode 67 - Mobiltelefonen er optaget

Bemærk, at koderne 61 og 67 godt kan være aktiveret samtidigt. Men aktiveres kode 21, træder kode 61 og 67 ud af kraft, ligesom de automatisk aktiveres igen, når kode 21 ophæves.
Det er altid muligt at ændre dine viderestillinger, ligesom der kan viderestilles til et hvilket som helst andet dansk telefonnummer (dog ikke 80- og 90- numre eller særtjenester). Erstat blot "Telefonsvarer nummer" med det nummer du vil viderestille til.

Ønsker du kun at aktivere en eller to viderestillinger, kan du gøre det ved at taste følgende:

**21*Telefonvarer nummer# og tryk herefter "Ring op" tasten - Viderestilling af alle opkald

**61* Telefonvarer nummer # og tryk herefter "Ring op" tasten - Ubesvaret opkald

**62* Telefonvarer nummer # og tryk herefter "Ring op" tasten - Slukket eller uden for dækning

**67* Telefonvarer nummer # og tryk herefter "Ring op" tasten - Optaget


Du kan aktivere alle tre viderestillinger på én gang (Ubesvaret opkald, Slukket eller uden for dækning samt Optaget) ved at taste følgende:

**004*Telefonsvarer nummer# og tryk herefter "Ring op" tasten


Ønsker du at deaktivere alle dine viderestillinger, kan dette gøres ved at taste følgende:

##002# og tryk herefter "Ring op" tasten


Ønsker du at fjerne Viderestilling af alle opkald, kan dette gøres ved at taste følgende:

##21# og tryk herefter "Ring op" tasten - fjerner ubetinget viderestilling.

Tilbage