Udeladt nummer


happiimobil videregiver data til De Gule Sider, hvilket betyder, at vores kunder kan findes på www.dgs.dk samt 118 oplysningen.

Hvis du ikke ønsker at blive optaget på De Gule Sider og på 118 oplysningen, kan sende en mail til kundeservice på kundeservice@happiimobil.dk hvor du angiver dette ønske.

Tilbage