Klage

Hvis du ønsker at klage

Har du en klage, skal du først skrive til happiimobil i vores elektroniske klageformular herunder. happiimobil træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Hvis du ikke er tilfreds med happiimobil's afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester - fx klager over regningen eller happiimopbil's vilkår - kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 Kbh. V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk

Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse: kundeservice@happiimobil.dk